அதிகம் அதிகம் பகிருங்கள்

தமிழ் நண்பர்கள்!!!

இலங்கையில் நடைபெறும் மாபெரும் RISING STAR விருது வழங்கல் போட்டி...!
தமிழன் வெற்றி வாகை சூட கரம் கொடுப்போம்

கீழே உள்ள LINK ஐ CLICK செய்து FACEBOOK அல்லது G-MAIL LOG IN செய்வதன் மூலம்

S.GOBINATH

அவர்களுக்கு வாக்களித்து... அவரை வெற்றியடையச் செய்யுங்கள் 

இது RISING STAR விருது வழங்கள் போட்டி....!!!


மூன்று சுற்றுகளில் வெற்றி கொண்டு நான்காம் சுற்றில் கால் பதித்துள்ள தமிழனுக்கு உங்கள் ஆதரவை வழங்குங்கள்
ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாக்கு வீதம் 24 ஆம் திகதி வரை வாக்களிக்க முடியும்.....!!!