news-image

மின் தடையினை அடுத்து நீர் விநியோகமும் பாதிப்...

03 Dec, 2021 | 01:49 PM
news-image

கொழும்பில் இன்றும் நாளையும் 28 மணிநேர நீர் வெ...

13 Nov, 2021 | 08:36 AM
news-image

கொழும்பில் 28 மணிநேர நீர் வெட்டு

12 Nov, 2021 | 10:30 AM
news-image

கம்பஹாவில் 12 மணிநேர நீர்வெட்டு

31 Oct, 2021 | 03:38 PM
news-image

கொழும்பில் இன்று நீர்வெட்டு

16 Oct, 2021 | 07:01 AM
news-image

களுத்துறை மாவட்டத்தில் 18 மணிநேர நீர்வெட்டு

07 Oct, 2021 | 07:47 AM
news-image

களுத்துறையில் 18 மணிநேர நீர்வெட்டு

10 Sep, 2021 | 07:20 AM
news-image

வத்தளையில் இன்று 12 மணிநேர நீர்வெட்டு

18 Aug, 2021 | 08:08 AM
news-image

கொழும்பில் இன்று நீர்வெட்டு !

14 Aug, 2021 | 06:59 AM
news-image

கொழும்பில் ஒன்பது மணிநேர நீர்வெட்டு!

13 Aug, 2021 | 10:59 AM
news-image

மாத்தளையில் 24 மணிநேர நீர்வெட்டு

10 Aug, 2021 | 09:36 AM
news-image

வத்தளையில் 24 மணிநேர நீர்வெட்டு

25 Jul, 2021 | 08:35 AM
news-image

களுத்துறையின் பல பகுதிகளில் நீர் வெட்டு

22 Jun, 2021 | 09:04 AM
news-image

சில பகுதிகளுக்கான நீர் விநியோக தற்காலிகமாக த...

04 Jun, 2021 | 09:33 AM
news-image

காலி மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் நீர் வெட்டு

13 May, 2021 | 08:35 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM