news-image

பொருளாதார, தொழில்நுட்ப நிதித்துறையில் இந்தியாவின் துரித...

04 Sep, 2022 | 02:08 PM
news-image

கடன் மறுசீரமைப்பின் பின் இலங்கைக்கு அவசியமான...

26 May, 2022 | 08:59 PM
news-image

இளைஞர்களுக்கு இறுதித் தீர்வினை வழங்கும் ZEE...

26 Nov, 2021 | 04:50 PM
news-image

உலகளவில் புகழ்பெற்ற பிலிப்ஸ் கேட்கும் கருவிகள்...

30 Oct, 2021 | 10:44 AM
news-image

விழிப்புலனற்றவர்களுக்கான உளநல செயலமர்வு

16 Oct, 2021 | 10:49 PM
news-image

எனது விஜயங்கள் அனைத்தும் இலங்கை –...

26 Sep, 2021 | 12:03 PM
news-image

தொழில் நுட்ப ரீதியில் தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் ...

13 Sep, 2021 | 05:01 PM
news-image

கொவிட் - 19 இனை எதிர்த்து...

08 Jul, 2021 | 03:48 PM
news-image

இணையவழி கற்கையால் பாதிப்பை எதிர்நோக்கும் ஆசிரியர்கள்...

07 Jun, 2021 | 09:59 PM
news-image

ஸ்ரீலங்கா இன்ஷுரன்ஸ் காப்புறுதி தவணைகளை மக்கள்...

15 Mar, 2021 | 05:28 PM
news-image

விவசாயம், தொழில்நுட்ப அறிவை இலங்கைக்கு இலவசமாக...

27 Nov, 2020 | 10:18 AM
news-image

ஆசிரி வைத்தியசாலை குழுவின் நான்கு வைத்தியசாலைகளுக்கு...

06 Aug, 2020 | 05:28 PM
news-image

கல்லீரல் புற்றுநோயை குணப்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பம்

29 Jun, 2020 | 06:33 PM
news-image

சீனா தலைமை தாங்குமா தனிமைப்படுத்தப்படுமா ?

25 Apr, 2020 | 10:24 PM
news-image

அனைவருக்கும் சமமான பொருளாதார வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டால்...

05 Mar, 2020 | 05:56 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM