news-image

புலம்பெயர்ந்த சிறுவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் திட்டம்

17 Nov, 2022 | 09:36 AM
news-image

உயர்தரம் கற்கும் மாணவர்களுக்கு ஜனாதிபதி நிதியத்திலிருந்து...

25 Sep, 2022 | 04:44 PM
news-image

ஆகஸ்ட் விடுமுறை இன்றி பாடசாலை செயற்பாடுகள்...

30 Jul, 2022 | 03:29 PM
news-image

இலங்கை மாணவர்களுக்கு இந்தியாவில் புலமைப்பரிசில்

27 Jun, 2022 | 08:16 PM
news-image

வாழைச்சேனை ஹைராத் வித்தியாலயத்தில் 5 மாணவர்கள்...

15 Mar, 2022 | 05:19 PM
news-image

புலமைபரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி...

26 Jan, 2022 | 03:22 PM
news-image

இந்தியாவில் உயர்கல்வியை தொடர புலமைப் பரிசில்கள்

03 Apr, 2021 | 08:46 PM
news-image

புலமைப்பரிசில் வெட்டுப்புள்ளிகளுக்கமைய மாணவர்களை  இணைப்பது குறித்து...

01 Feb, 2021 | 08:31 PM
news-image

புலமைப்பரிசிலில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கு கௌரவம்

31 Jan, 2021 | 04:13 PM
news-image

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை நாளை!

10 Oct, 2020 | 03:56 PM
news-image

இலங்கை மருத்துவ கவுன்சிலின்  தீர்மானத்திற்கு ரஷ்யா...

12 Sep, 2020 | 03:19 PM
news-image

உயர்தரம், புலமைப்பரிசில் பரீட்சைகளுக்கான புதிய திகதிகள்...

19 Jul, 2020 | 03:17 PM
news-image

புலமைப்பரிசில் பரீட்சை,  உயர் தரப் பரீட்சை...

07 Jun, 2020 | 07:50 PM
news-image

மஹபொல புலமைப் பரிசு நிதியத்தின் தகவல்களை...

23 Jan, 2020 | 08:49 AM
news-image

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட் குழந்தைகளுக்கு...

20 Jan, 2020 | 12:31 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM