news-image

ஒழுக்கவியல், சிறப்புரிமைகள் குழு தலைவராக சமல்...

09 Mar, 2023 | 10:37 PM
news-image

மஹிந்த 50 வருட கால அரசியல்...

19 May, 2022 | 08:54 PM
news-image

மஹிந்த 2 ஆவது தடவையாக ஜனாதிபதியாக...

19 May, 2022 | 08:03 PM
news-image

சமல் ராஜபக்ஷவுக்கு கொரோனா

10 Sep, 2021 | 03:18 PM
news-image

கொத்தலாவல தேசிய பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக சட்டமூலம்...

04 Aug, 2021 | 05:01 PM
news-image

கல்முனை தமிழ் பிரதேச செயலகம் தரமிறக்கல்...

25 Apr, 2021 | 07:17 AM
news-image

அதிர்ந்தது பாராளுமன்றம் "வெளியில் வா நான்...

08 Apr, 2021 | 04:40 PM
news-image

பாராளுமன்றில் அமளிதுமளி 

08 Apr, 2021 | 11:48 AM
news-image

பீல்ட் மார்ஷல் பதவியிலுள்ளவர்களுக்கு சம்பளமோ ஓய்வூதியமோ...

05 Apr, 2021 | 04:10 PM
news-image

பேராயர் எம்மீது வைத்த நம்பிக்கையில் சந்தேகம்...

08 Mar, 2021 | 10:16 PM
news-image

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் அறிக்கையை மூடிமறைக்க...

23 Feb, 2021 | 07:11 AM
news-image

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் : ஜனாதிபதி...

19 Feb, 2021 | 10:09 PM
news-image

புரெவி சூறாவளியால் 1009 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த...

03 Dec, 2020 | 10:23 PM
news-image

புரவியால் பாதிக்கப்படும் மக்களை பாதுகாக்க அரசாங்கம்...

02 Dec, 2020 | 08:47 PM
news-image

சமலுக்கு கொலை அச்சுறுத்தல் விடுத்து குறுஞ்செய்தி...

21 Feb, 2020 | 08:07 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM