news-image

வடக்கு, கிழக்கிலுள்ள கோயில்கள் புனரமைக்கப்படும் :...

06 Dec, 2023 | 07:56 PM
news-image

சேதமடைந்துள்ள கிராமிய வீதிகளைப் புனரமைக்கும் பணிகள்...

30 Nov, 2023 | 04:38 PM
news-image

கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய  காணி கட்டளைச்சட்ட...

14 May, 2023 | 05:11 PM
news-image

மின்சக்தி, வலுசக்தி மறுசீரமைப்புக்கு சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான...

08 May, 2023 | 09:10 PM
news-image

10 மில்லியன் ரூபா செலவில் புனரமைக்கப்பட்ட...

26 Dec, 2022 | 05:13 PM
news-image

வீதியை புனரமைக்குமாறு கோரி மக்கள் போராட்டம்!

29 Nov, 2022 | 04:25 PM
news-image

வருட இறுதிக்குள் கடன் மறுசீரமைப்பு குறித்த...

23 Sep, 2022 | 08:37 PM
news-image

குருந்தூர் மலையில் பௌத்த கட்டுமானங்களை அமைக்கவில்லை...

19 Jul, 2022 | 05:33 PM
news-image

குவைத் அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் 66 பாலங்கள்...

16 Feb, 2022 | 05:18 PM
news-image

சுற்றுலாத்துறையை மீளக் கட்டியெழுப்ப விசேட சலுகைகள்

21 Dec, 2021 | 08:54 PM
news-image

மீளுருவாக்கப்பட்ட ஆரியகுளம் ஒரு மரபுரிமைச் சின்னம்...

02 Dec, 2021 | 03:31 PM
news-image

நாட்டின் நிதி நெருக்கடியில் கம்மன்பிலவின் வீட்டை...

20 Jul, 2021 | 03:59 PM
news-image

மஹிந்த ராஜபக்ஷ தேசிய டெலி சினிமா...

08 Dec, 2020 | 07:24 PM
news-image

மன்னாரில் 30 குளங்கள் புனரமைப்பு -...

18 Nov, 2020 | 10:52 AM
news-image

பாதையை புனரமைத்து தருமாறு கோரும் மஸ்கெலியா...

04 Oct, 2020 | 04:03 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM