• கொமாண்டர் கோல்ப் கிண்ணம் 2022

    2022-01-13 12:33:31

    இலங்கை விமானப்படையின் வருடாந்த “ கொமாண்டர் கோல்ப் கிண்ணம் 2022” போட்டிக்கான வெற்றிக் கிண்ணத்தை அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்...