• இன்றைய வானிலை !

  2022-05-20 07:10:47

  நாடு முழுவதும் தென்மேற்கு பருவப் பெயர்ச்சி நிலைமை உருவாகியுள்ளதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியுள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-18 07:01:01

  நாடு முழுவதும் தென்மேற்கு பருவப் பெயர்ச்சி நிலைமை படிப்படியாக உருவாகி வருவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியுள்ளத...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-17 06:23:16

  நாடு முழுவதும் தென்மேற்கு பருவப் பெயர்ச்சி நிலைமை படிப்படியாக தாபிக்கப்பட்டு வருவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூற...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-15 07:37:54

  நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதிகளில் (மேல், சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும்) தற்போ...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-13 09:01:52

  நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதிகளில் (மேல், சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும்) தற்போ...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-11 09:17:51

  மேல், சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-09 09:09:10

  மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுட...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-07 10:07:09

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப...

 • அழிவின் விளிம்பில் உலகம் !

  2022-05-05 15:47:33

  காலநிலை மாற்றம் எனப்படுவது புவி வெப்பமடைவதனாலேயே நிகழ்கின்றது. புவி வெப்பமடைவதால் புவியின் பருவ காலநிலை, தற்பவெப்பநிலை,...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-04 09:27:18

  மேல் மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ ப...