• ஹம்பாந்தோட்டை  கடற்பரப்பில் 5000 மெகாவொட் காற்றாலை மின் திட்டம்  

  2022-04-01 23:40:21

  இலங்கை, இதுவரை மின்சாரம் ஏற்றுமதி செய்வதைப் பற்றியும், இஅதன் மூலம் வருமானம் ஈட்டிக்கொள்ள முடியும் என்பதைப் பற்றியும் எ...

 • இன்றைய வானிலை

  2022-01-15 06:01:58

  மத்திய, சப்ரகமுவ, ஊவா மற்றும் தென் மாகாணங்களிலும் களுத்துறை மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் பிற்பகல் 2 மணிக்குப் பின்னர் மழ...

 • இன்றைய வானிலை

  2022-01-14 05:59:38

  மத்திய, சப்ரகமுவ, ஊவா மற்றும் தென் மாகாணங்களிலும் களுத்துறை மாவட்டத்திலும் பல இடங்களில் பிற்பகல் 2 மணிக்குப் பின்னர் மழை...

 • இன்றைய வானிலை

  2022-01-08 06:37:11

  வடக்கு, வடமத்திய, கிழக்கு மற்றும் ஊவாமாகாணங்களிலும் மாத்தளை மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டங்களிலும் பலதடவைகள் மழை பெய்யும்என எ...

 • இன்றைய வானிலை ! வடக்கு, கிழக்கில் மழை !

  2022-01-01 05:44:45

  வடக்கு, வடமத்திய, கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் மாத்தளை மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இ...

 • இன்றைய வானிலை

  2021-12-18 06:18:34

  இலங்கைக்குத் தென்கிழக்காக காணப்பட்ட காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் தற்போது தெற்கு வங்காள விரிகுடா கடற்பரப்புகளுக்கு மேலாக ந...

 • இன்றைய வானிலை

  2021-12-11 07:27:27

  மேல், சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் மாலையில்

 • இன்றைய வானிலை

  2021-12-04 06:08:53

  சப்ரகமுவ, மத்திய, ஊவா, தென் மற்றும் மேல் மாகாணங்களில் பல இடங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழ...

 • இன்றைய வானிலை ! இலங்கைக்கு கிழக்காக நிலைகொண்டுள்ள குறைந்த அழுத்தப் பிரதேசம்

  2021-11-27 05:37:45

  தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் காணப்பட்ட குறைந்த அழுத்தப் பிரதேசம் தொடர்ந்தும் இலங்கைக்கு கிழக்காக நிலை கொண்டுள்ளதாக வளி...

 • இன்றைய வானிலை

  2021-11-20 06:32:12

  மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் பல தடவைகள் மழை பெய்யும் என எதி...