• இன்றைய வானிலை ! மழைக்கான சாத்தியமாம் !

  2021-07-24 07:22:11

  நாட்டில் தென்மேற்கு பருவப் பெயர்ச்சி நிலைமை இயங்கு நிலையில் உள்ளதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-07-23 08:03:53

  நாளை நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் குறிப்பாக மத்திய மலை நாட்டின் மேற்கு சரிவுப் பகுதிகளில் மழை நிலைமை சற்று அதிகரிக்கும்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-07-22 06:54:45

  சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வ...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-07-21 06:39:48

  சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் மேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் பல தடவைகள் மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-07-20 06:38:35

  சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் பல தடவைகள் மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-07-19 06:39:57

  சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-07-18 07:15:41

  சப்ரகமுவ மாகாணத்திலும் கண்டி மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடி...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-07-16 07:35:06

  சப்ரகமுவ மற்றும் மேல் மாகாணங்களிலும் கண்டி, நுவரெலியா, காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் பல தடவைகள் மழை பெய்யக் கூடிய...

 • அடுத்த சில நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை

  2021-07-15 06:36:31

  வடமத்திய, கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலும் பல இடங்களில் இன்றிலிருந்து அடுத்த சில நாட்களுக்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-07-14 06:39:56

  சப்ரகமுவ மற்றும் மேல் மாகாணங்களிலும் கண்டி, நுவரெலியா, காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சிறிதளவில் மழை பெய்யக் கூடிய...