• இன்றைய வானிலை!

  2020-03-19 08:20:59

  மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய, தென், ஊவா மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் பின்னர் மழையோ அல...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-18 08:29:07

  மேல், சப்ரகமுவ,மத்திய, தென் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் பின்னர் மழையோ அல்லது இ...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-17 08:19:29

  மேல், சப்ரகமுவ,மத்திய, தென் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் பின்னர் மழையோ அல்லது இ...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-16 08:13:30

  இன்றிலிருந்து அடுத்த சில நாட்களில் நாட்டின் தென் அரைப்பாகத்தில் குறிப்பாக பிற்பகலில் மழையுடனான வானிலை சற்று அதிகரிக்கும்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-15 08:11:39

  வட மாகாணத்தைத் தவிர நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளில் தற்போது காணப்படும் வானிலை நிலைமையில் நாளையிலிருந்து 18 ஆம் திகதி வரை சிறிது...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-13 08:14:40

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிரதானமாக வரட்சியான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதி...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-12 08:12:38

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிரதானமாக வரட்சியான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-11 08:13:36

  இரத்தினபுரி, களுத்துறை, காலி மற்றும்மாத்தறை மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுட...

 • நீர் மின் உற்பத்தி முற்றாக தடைப்படலாம்?

  2020-03-10 14:52:23

  நீர் மின் உற்பத்தி நடவடிக்கையானது முற்றிலுமாக நிறுத்தப்படலாம் என மின் மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-10 08:13:45

  சப்ரகமுவ மாகாணத்திலும் களுத்துறை, காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ...