news-image

இன்று சில பகுதிகளில் மழை பெய்யும் சாத்தியம்

10 Aug, 2022 | 08:45 AM
news-image

பல பகுதிகளில் மழை பெய்யும் ; ஓரளவு பலத்த காற...

09 Aug, 2022 | 08:56 AM
news-image

நாட்டின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்யக் கூடிய சாத்...

08 Aug, 2022 | 08:48 AM
news-image

இன்று சில பகுதிகளில் ஓரளவு கனமழை பெய்யும்

05 Aug, 2022 | 09:06 AM
news-image

நாட்டின் சில பகுதிகளில் ஓரளவு கனமழை பெய்யும்...

20 Jul, 2022 | 09:30 AM
news-image

மழை, பலத்த காற்று வீசக்கூடும் - வளிமண்டலவியல...

19 Jul, 2022 | 09:27 AM
news-image

இன்றைய வானிலை !

18 Jul, 2022 | 09:34 AM
news-image

இன்று பல பகுதிகளில் மழை பெய்யும் சாத்தியம்

16 Jul, 2022 | 12:19 PM
news-image

பலத்த காற்று வீசக்கூடும் - வளிமண்டலவியல் திண...

15 Jul, 2022 | 10:05 AM
news-image

இன்றைய வானிலை !

13 Jul, 2022 | 12:29 PM
news-image

இன்றைய வானிலை !

12 Jul, 2022 | 10:18 AM
news-image

நாட்டின் சில பகுதிகளில் மழை பெய்யும் சாத்தியம...

11 Jul, 2022 | 10:18 AM
news-image

இன்றைய வானிலை ! கடல் அலைகள் அதிகரிக்கலாம் !

08 Jul, 2022 | 09:37 AM
news-image

காற்றின் வேகம் அதிகரிப்பு - கடல் கொந்தளிப்பு

06 Jul, 2022 | 09:40 AM
news-image

பல பிரதேசங்களில் மழை பெய்யலாம் ! - வளிமண்டலவி...

05 Jul, 2022 | 09:33 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM