news-image

யாழ். கைதடியில் தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும்...

16 Jan, 2024 | 08:17 PM
news-image

யாருக்காக நல்லிணக்கச் செயலகம்?

14 Jan, 2024 | 06:12 PM
news-image

நல்லிணக்கத்துக்கான அரசாங்கத்தின் முயற்சியும் யதார்த்த நிலைமையும்

14 Jan, 2024 | 11:49 AM
news-image

காணாமல்போனோர் தொடர்பான முறைப்பாடுகளை 2025 ஆம்...

09 Jan, 2024 | 08:07 PM
news-image

41 வாக்குகளால் நிறைவேறிய தேசிய ஒற்றுமைக்கும் ...

09 Jan, 2024 | 05:29 PM
news-image

தேசிய ஐக்கியம் மற்றும் நல்லிணக்க அலுவலக...

08 Jan, 2024 | 10:49 PM
news-image

உண்மையான நல்லிணக்கம் என்றால் எமது உறவுகளை...

07 Jan, 2024 | 07:52 PM
news-image

ஜனாதிபதியின் வடக்கு விஜயம் மக்களின் நம்பிக்கையை...

03 Jan, 2024 | 01:15 PM
news-image

இலங்கையில் உண்மைக்கும், ஒற்றுமைக்கும், நல்லிணக்கத்துக்குமான ஆணைக்குழு...

03 Jan, 2024 | 05:01 PM
news-image

எந்தவொரு தரப்பினருக்கும் எம்மால் அழுத்தங்களை பிரயோகிக்க...

17 Dec, 2023 | 09:41 PM
news-image

நல்லிணக்கத்தை சாத்தியமாக்குவதற்கான உணர்வுநிலை

12 Dec, 2023 | 02:08 PM
news-image

புத்தசாசனம், தொல்பொருள் திணைக்கள செயற்பாடுகளே நல்லிணக்கத்துக்கு...

06 Dec, 2023 | 07:49 PM
news-image

தேசிய ஒற்றுமைக்கும், நல்லிணக்கத்துக்குமான அலுவலக சட்டமூலம்...

19 Nov, 2023 | 07:44 PM
news-image

தேசிய ஒற்றுமைக்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான அலுவலகம் தொடர்பான...

26 Sep, 2023 | 05:22 PM
news-image

13 ஐ செயல்படுத்தாமல் இருப்பது சட்டத்தை...

21 Aug, 2023 | 08:00 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM