• 6 மாகாணங்களில் நாளை மழைபெய்யும் சாத்தியம்

  2020-04-06 19:11:33

  நாட்டின் ஆறு மாகாணங்களில் நாளை பிற்பகல் 2 மணிக்கு பின்னர் மழை பெய்யுமென வானிலை அவதான நிலையம் எதிர்வு கூறியுள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2020-03-14 08:29:22

  நாட்டின் சில பகுதிகளில் பிற்பகல் வேலைகளில் சிறிதளவு மழை பெய்வதுடன் , நாட்டின் பெரும்பாலன பகுதிகளில் வரட்சியான வானிலை காண...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2020-03-07 08:16:57

  மத்திய, வடமேல் மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும் அனுராதபுரம், வவுனியா, மன்னார் மற்றும்முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களிலும் பல இடங்...

 • நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சீரான வானிலை!

  2020-02-29 08:34:35

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சீரான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றதாக வளிமண்டவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளத...

 • நாட்டில் மழை பெய்யும் சாத்தியம்!

  2020-02-22 08:22:22

  கிழக்கு, ஊவா மற்றும் மத்தியமாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-02-08 10:21:34

  சப்ரகமுவ மாகாணத்திலும் நுவரெலியா, களுத்துறை, காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2020-01-25 08:26:27

  சப்ரகமுவ மாகாணத்திலும் களுத்துறை மற்றும் காலி மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இட...

 • இன்றைய வானிலை !

  2020-01-18 07:25:23

  சப்ரகமுவ மற்றும் மேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழை...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2020-01-09 08:26:46

  சப்ரகமுவ மற்றும் மேல் மாகாணங்களிலும் காலி, மாத்தறை மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில...

 • இன்றைய வானிலை அறிவிப்பு!

  2020-01-04 08:15:38

  கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திலும் சில வேலைகள் மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றதாக...