news-image

இலங்கை திறந்த அரச கூட்டிணைவு தேசிய...

20 Dec, 2023 | 01:06 PM
news-image

ஐந்தாவது தேசிய இளைஞர் பாராளுமன்றத்தின் நான்காவது...

09 Nov, 2023 | 01:01 PM
news-image

போரில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான பொது நினைவுச்சின்னம் :...

26 Sep, 2023 | 05:10 PM
news-image

ஊழல் மோசடி விசாரணை ஆணைக்குழுவின் அறிக்கைகள்...

21 Jun, 2023 | 10:28 PM
news-image

புலம்பெயர்வாழ் இலங்கையர் விவகாரங்களுக்கான அலுவலகத்தை நிறுவ...

20 Dec, 2022 | 02:45 PM
news-image

ஜனாதிபதி செயலகத்தின் சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தமை...

30 Oct, 2022 | 07:12 PM
news-image

ஜனாதிபதி செயலகத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைந்த மேலும்...

08 Sep, 2022 | 02:54 PM
news-image

3 மாதங்களின் பின் திறக்கப்படும் ஜனாதிபதி...

24 Jul, 2022 | 08:21 PM
news-image

இரவுநேரத் தாக்குதல்களுக்கு அஞ்சோம் : மீண்டும்...

24 Jul, 2022 | 07:40 AM
news-image

கோட்டா கோ கம போராட்டக்காரர்கள் கலைக்கப்பட்டனர்...

22 Jul, 2022 | 06:55 AM
news-image

ஜனாதிபதி மாளிகை, அலரி மாளிகை சேதம்...

17 Jul, 2022 | 07:48 AM
news-image

தேசிய கட்டடங்களை பாதுகாப்புத் தரப்பினரிடம் கையளிக்க...

12 Jul, 2022 | 07:31 PM
news-image

சபாநாயகர் வெளியிடும் அறிவிப்புகளை மாத்திரம் ஜனாதிபதி...

11 Jul, 2022 | 08:04 PM
news-image

ஜனாதிபதி செயலகத்திற்குக் கூட செல்ல முடியாத...

22 Apr, 2022 | 08:47 PM
news-image

காலி முகத்திடல் போராட்டம் மீது தாக்குதல்...

12 Apr, 2022 | 07:28 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM