news-image

இலங்கையில் மக்களின் உயிரைப் பணயம் வைத்து...

09 Oct, 2023 | 10:57 AM
news-image

மலையக மக்களின் மேம்பாட்டுக்காக இந்திய பிரதமரினால்...

22 Jul, 2023 | 01:00 PM
news-image

மட்டக்களப்பில் பல கிராமங்களில் குரங்குகளின் தொல்லை...

30 May, 2023 | 03:46 PM
news-image

மஸ்கெலிய பிரதேச சபையின் 2023 வரவு ...

02 Dec, 2022 | 04:44 PM
news-image

இனப்பிரச்சினைக்கான அரசியல் தீர்வு வேண்டிய மக்கள்...

07 Nov, 2022 | 02:53 PM
news-image

சர்வதேச சக்திகளின் நோக்கத்துக்காக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தும்...

01 Nov, 2022 | 03:51 PM
news-image

மக்கள் விரும்பிய ஆட்சியை அமைக்க வாய்ப்பளிக்கப்படவில்லை...

31 Oct, 2022 | 09:51 AM
news-image

''காமினி திசாநாயக்க ஒரு இனவாதி'' -...

21 Oct, 2022 | 09:17 AM
news-image

மக்கள் எதிர்கொள்ளும் தற்கால நெருக்கடிகளுக்கான சட்ட...

04 Sep, 2022 | 09:58 PM
news-image

நிவாரணம் வழங்குவதாக தெரிவித்து ஜனாதிபதி மக்களை...

31 Aug, 2022 | 07:01 AM
news-image

ஊழல்வாதிகளுக்கு அரச வரப்பிரசாதங்கள் கிடைப்பதை மக்கள்...

30 Aug, 2022 | 12:29 PM
news-image

மக்கள் பலத்திற்கு முன்னால் அதிகார பலம்...

24 Aug, 2022 | 03:55 PM
news-image

மஸ்கெலியா சிறுமியின் மரணம் தொடர்பில் உண்மை...

22 Aug, 2022 | 06:24 PM
news-image

மக்களுக்கு மேலாக அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை...

16 Aug, 2022 | 12:48 PM
news-image

உள்நாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பின்  Haircut  மக்களை...

14 Aug, 2022 | 08:34 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM