news-image

நீதி, சிறைச்சாலை அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு...

05 Dec, 2023 | 12:50 PM
news-image

உயர்தரப் பரீட்சையில் உச்ச பெறுபேறுகளைப் பெற்றவர்களுக்கு...

09 Oct, 2023 | 03:59 PM
news-image

சிறிய, நடுத்தர அளவிலான தொழில் முயற்சிகள்...

04 Sep, 2023 | 12:21 PM
news-image

மக்கள் வங்கிக்கு Asiamoney விருதுகள் நிகழ்வில்...

15 Aug, 2023 | 05:30 PM
news-image

மக்கள் வங்கியின் கோடி அதிர்ஷ்டம் 2023...

29 May, 2023 | 03:56 PM
news-image

பொரளை டி சொய்சா வைத்தியசாலையின் முக்கிய...

27 Apr, 2023 | 09:13 PM
news-image

மக்கள் வங்கிக்கு சிறந்த முகாமைத்துவ நடைமுறைகள்...

20 Mar, 2023 | 04:26 PM
news-image

வங்கிக் கட்டமைப்பு செயலிழக்கவில்லை : மக்கள்...

28 Feb, 2023 | 10:30 PM
news-image

மக்கள் வங்கியின் தற்காலிக பிரதம நிறைவேற்று...

01 Jan, 2023 | 12:15 PM
news-image

ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தேசிய முதலீட்டு கைத்தொழில்...

12 Dec, 2022 | 04:20 PM
news-image

Elegance, Excelsior ஆகிய இரு விசேட...

05 Dec, 2022 | 02:38 PM
news-image

பிராந்திய கடன் பிரிவுகளுக்கான மக்கள் வங்கியின்...

22 Nov, 2022 | 03:25 PM
news-image

மக்கள் வங்கியின் 61ஆவது ஆண்டு நிறைவை...

14 Oct, 2022 | 01:33 PM
news-image

61 ஆவது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுகிறது...

30 Jun, 2022 | 03:55 PM
news-image

வைத்தியர் ஷாபிக்கு நிலுவை சம்பளம் வழங்கி...

13 Jun, 2022 | 09:22 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM