• வட்ஸ் எப் பயனாளிகளுக்கு அதிரடி வசதி

    2017-06-26 18:45:34

    முன்னணி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒன்றான வட்ஸ் எப் நாளுக்கு நாள் தனது பயனாளிகளுக்கு புதுப்புது வசதிகளை செய்து கொண்டிருக்கும் ந...

  • Dropbox தரும் புதிய வசதி

    2015-11-29 16:53:39

    ஒன்லைன் சேமிப்பு வசதியினை வழங்கிவரும் Dropbox ஆனது IOS சாதனங்களுக்காக Adobe நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒன்லைன் ஊடாக நேரடிய...