logo
news-image

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் வேளாண் தொழில்நுட்பத்திற்கு...

06 Jun, 2023 | 03:55 PM
news-image

ஜம்மு காஷ்மீரில் 100 அடியில் இந்தியத்...

13 Mar, 2023 | 03:45 PM
news-image

'சென்சார் அடிப்படையிலான ஸ்மார்ட் விவசாய'  திட்டத்திற்கு...

21 Feb, 2023 | 04:41 PM
news-image

'காஷ்மீர் ஒற்றுமை தினம்' இந்தியாவே இலக்கு

06 Feb, 2023 | 03:28 PM
news-image

ஜம்மு காஷ்மீர் - லடாக் வீதி...

05 Jan, 2023 | 11:13 AM
news-image

ஜம்மு - காஷ்மீர் எல்லையில் சிப்பாய்களை...

03 Jan, 2023 | 01:22 PM
news-image

ஜம்மு - காஷ்மீர் முதல் தொகுதி...

28 Dec, 2022 | 12:27 PM
news-image

370 ஆவது பிரிவு இரத்துச் செய்யப்பட்ட...

14 Dec, 2022 | 11:15 AM
news-image

தெற்கு காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளின் செயற்பாடுகள் குறைந்துள்ளன...

24 Nov, 2022 | 02:16 PM
news-image

ஜம்மு - காஷ்மீரில் விவசாய கண்காட்சி

11 Nov, 2022 | 11:56 AM
news-image

இந்தியாவில் முக்கிய பேசுபொருளாக மாறியுள்ள ஜம்மு...

08 Nov, 2022 | 10:54 AM
news-image

ஒக்டோபர் 22 கறுப்பு தினம் :...

22 Oct, 2022 | 01:01 PM
news-image

ஜம்மு காஷ்மீரில் 108 அடி உயரத்தில்...

17 Aug, 2022 | 11:35 AM
news-image

ஜம்மு காஷ்மீரில் விவசாய மாநாடு

21 Jul, 2022 | 02:51 PM
news-image

ஜம்மு - காஷ்மீரில் ஜி -...

29 Jun, 2022 | 05:03 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM