news-image

இலங்கைக்கு நச்சுக் கழிவுகளை இறக்குமதி செய்பவர்கள்...

07 Apr, 2024 | 05:11 PM
news-image

வருடாந்தம் 4 பில்லியன் டொலர் வருமானத்தை...

01 Apr, 2024 | 04:19 PM
news-image

புறக்கோட்டை சந்தையில் சீனாவின் பெரிய வெங்காயம்...

01 Apr, 2024 | 05:57 PM
news-image

இந்தியாவிலிருந்து முட்டைகளை இறக்குமதி செய்ய அமைச்சரவை...

19 Mar, 2024 | 12:38 PM
news-image

3 கோடி முட்டைகளை இறக்குமதி செய்ய...

23 Feb, 2024 | 12:54 PM
news-image

தங்­கத்­திற்கு 18% வற்

14 Jan, 2024 | 03:35 PM
news-image

இறக்குமதி செய்யப்படும்  அரிசிக்கான  வரி ஒரு...

04 Jan, 2024 | 01:02 PM
news-image

மருந்து இறக்குமதி, விநியோகத்தில் முன்னேற்றம் -...

25 Dec, 2023 | 08:22 PM
news-image

இந்திய பண்ணைகளிலிருந்து தொடர்ந்தும் முட்டைகளை இறக்குமதி...

19 Dec, 2023 | 01:20 PM
news-image

கோழி உணவு உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்கள் தட்டுப்பாடு...

19 Dec, 2023 | 10:59 AM
news-image

ஆக்கபூர்வமாக சிந்தித்தால் முட்டை உற்பத்தியில் தன்னிறைவு...

17 Dec, 2023 | 09:27 PM
news-image

பண்ணையாளர்கள் விலையை குறைக்காவிட்டால் முட்டை இறக்குமதி...

18 Dec, 2023 | 02:19 PM
news-image

ஜனவரி முதல் வற் வரி அதிகரிப்பில்...

12 Dec, 2023 | 05:44 PM
news-image

கடன்மறுசீரமைப்பு தொடர்பில் இலங்கையுடன் சீனா தற்காலிக...

11 Oct, 2023 | 04:05 PM
news-image

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு இலத்திரனியல் வாகனத்தை இறக்குமதி...

16 May, 2023 | 05:16 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM