• "இடாவேணி" நூல் அறிமுகமும்!

    2020-02-17 09:11:16

    கனடாவில் வசிக்கும் பெண்ணிய எழுத்தாளர் நிரூபா அவர்களின் "இடாவேணி நூல் அறிமுகமும் உரையாடலும்" 14 ஆம் திகதி மாலை 4.30 மணி...