news-image

பல்கலைக்கழக பட்டக்கற்கைநெறிகளை பெற முதல் விண்ணப்பத்தை...

17 Sep, 2022 | 10:03 AM
news-image

வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களில் இலங்கை மாணவர்களுக்கு அனுமதி...

26 May, 2022 | 09:16 PM
news-image

இந்திய மாணவர்கள் சீனாவில் மேற் படிப்பை...

30 Apr, 2022 | 12:01 PM
news-image

ஆங்கில மொழியினால் தேசிய மொழிக்கு அச்சுறுத்தல் ...

29 Jan, 2022 | 04:40 PM
news-image

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கல்வியில் பின்னடைவு :...

02 Dec, 2021 | 12:12 PM
news-image

வெளிநாடு செல்ல எதிர்பார்த்துள்ளவர்களுக்கு சிறப்பு தடுப்பூசி...

10 Aug, 2021 | 03:49 PM
news-image

உயர்கல்விக்கட்டமைப்பு இராணுவ மயமாகும்  - அரச...

09 Jul, 2021 | 06:02 AM
news-image

வவுனியா, யாழ்ப்பாணம், தெஹிவளை உள்ளிட்ட சில...

01 Feb, 2020 | 01:31 PM
news-image

பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு   பேச்சுவார்த்தையின் ஊடாக...

31 Jan, 2020 | 07:01 PM
news-image

இந்த ஆண்டுக்குள் பல்கலைக்கழகங்களின் பகுடிவதைக்கு முற்றுப்புள்ளி ...

09 Jan, 2020 | 02:07 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM