news-image

குழந்தைகளுக்கான போஷாக்கு உணவுகளுக்கு வரி அறிவிடுவது...

06 Dec, 2023 | 08:32 PM
news-image

கடன் கிடைத்தாலும் மறுசீரமைப்பில் சிக்கல் ஏற்பட...

04 Dec, 2023 | 06:54 PM
news-image

சுவசெரிய அம்புலன்ஸ் சேவையாளர்களின் சம்பளத்தை 10...

01 Dec, 2023 | 11:57 AM
news-image

ராஜபக்ஷர்கள் உட்பட அரச உயர் அதிகாரிகளின் ...

15 Nov, 2023 | 04:33 PM
news-image

வரவுசெலவு திட்ட யோசனைகளை முன்கூட்டியே கசிய...

13 Nov, 2023 | 02:10 PM
news-image

கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பான சீனாவின் யோசனையை...

25 Oct, 2023 | 07:57 PM
news-image

தேசிய கடன் மறுசீரமைப்பின் முழு சுமையும்...

03 Jul, 2023 | 06:08 PM
news-image

முறையான தேசிய கடன் மறுசீரமைப்பு குறித்த...

25 Jun, 2023 | 08:29 PM
news-image

கோட்டாவின் ஆட்சியில் நாடு 9 ஆண்டுகள்...

22 Jun, 2023 | 08:00 PM
news-image

சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறையினரின் ...

07 Jun, 2023 | 08:38 PM
news-image

பொது நிதி தொடர்பான குழுவின் (COPF)...

07 Jun, 2023 | 03:45 PM
news-image

ஒலி/ஒளிபரப்பு அதிகாரசபை சட்டமூலத்தை நிறைவேற்ற இடமளியோம்...

31 May, 2023 | 08:32 PM
news-image

அரசு தன்னிச்சையாக செயற்பட முடியாது -...

17 May, 2023 | 05:32 PM
news-image

பாராளுமன்றத்தின் ஊடாக முரண்பாடற்ற தீர்மானம் எடுக்க...

14 May, 2023 | 07:47 PM
news-image

நாணய நிதியத்துடனான இணக்கப்பாட்டுக்கமைய மறுசீரமைப்புகளை அரசு...

19 Apr, 2023 | 05:51 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM