news-image

மஹிந்தவின் வாக்குறுதியே இன்று ஜெனிவாவில் பொறுப்புக்கூறலாக...

19 Oct, 2022 | 05:52 PM
news-image

வலிகளைச் சுமக்கும் உறவுகளுடன் ‘கண்ணாமூச்சி’ விளையாடும்...

16 Oct, 2022 | 03:07 PM
news-image

ஜெனீவா தீர்மானங்களின் காரணத்தை கையாளவேண்டியது அவசியம்

11 Oct, 2022 | 01:52 PM
news-image

ஜெனிவாவில் எமக்கு ஏற்பட்ட தோல்வி அவமானத்துக்குரியது...

07 Oct, 2022 | 10:18 PM
news-image

ஜெனிவாவில் இலங்கைக்கு ஏற்பட்ட தோல்வி சர்வதேசத்தை...

07 Oct, 2022 | 10:19 PM
news-image

ஜெனிவாவில் இந்தியா, ஜப்பான் நடுநிலைமை வகித்துள்ளமை...

07 Oct, 2022 | 05:08 PM
news-image

சர்வதேசத்தின் உதவிகளைப் பெற வேண்டுமானால் வாக்குறுதிகளை...

06 Oct, 2022 | 06:48 PM
news-image

அரசியலமைப்பிற்கும் உள்ளக நீதிக்கட்டமைப்பிற்கும் முரணான புதிய...

06 Oct, 2022 | 09:34 PM
news-image

ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கை...

06 Oct, 2022 | 07:14 PM
news-image

இலங்கை குறித்த புதிய பிரேரணை ஜெனிவாவில்...

06 Oct, 2022 | 05:45 PM
news-image

இலங்கை குறித்த ஐ. நா. மனித...

06 Oct, 2022 | 05:00 PM
news-image

பலப்பரீட்சை இன்று ! இணை அனுசரணை...

05 Oct, 2022 | 04:55 PM
news-image

சர்வதேசத்தில் இருந்து இலங்கையை தனிமைப்படுத்த வேண்டாம்...

05 Oct, 2022 | 05:28 PM
news-image

அமைச்சர் சப்ரி தலைமையிலான குழு இன்று...

02 Oct, 2022 | 03:40 PM
news-image

மீண்டும் உருவாகும் தொய்வுநிலை

02 Oct, 2022 | 03:33 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM