news-image

வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு மதுபானசாலைகளை மூடுவதற்கு...

20 May, 2024 | 12:30 PM
news-image

பெரிய வெங்காயம் இறக்குமதி 92 ரூபா;...

02 Apr, 2024 | 07:05 PM
news-image

வருடாந்தம் 4 பில்லியன் டொலர் வருமானத்தை...

01 Apr, 2024 | 04:19 PM
news-image

இலங்கையில் அதிகரித்துவரும் இலத்திரனியல் சிகரெட் பாவனை!

11 Mar, 2024 | 12:32 PM
news-image

வற் வரியை பதிவு செய்யாமல் நுகர்வோரிடமிருந்து...

29 Jan, 2024 | 11:55 AM
news-image

முறையற்ற வகையில் வற்வரி அறவிடுவோருக்கு எதிராக...

15 Jan, 2024 | 07:02 PM
news-image

பதுளை, நுவரெலியா மாவட்ட மதுபான சாலைகளுக்கு...

13 Jan, 2024 | 10:37 AM
news-image

இவ் வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் முன்னெடுக்கப்பட்ட...

19 Oct, 2023 | 04:05 PM
news-image

மதுபான சாலைகளுக்கு பூட்டு

09 Jul, 2022 | 03:19 PM
news-image

14 நாட்களுக்கு பூட்டப்பட்டது கலால் திணைக்களம்

13 Apr, 2021 | 06:19 PM
news-image

மதுபானசாலைகளை திறப்பது குறித்து புதிய அறிவிப்பு

09 Oct, 2020 | 12:13 PM
news-image

நாட்டின் அனைத்து மதுபான நிலையங்களுக்கும் நாளை...

02 Oct, 2020 | 05:36 PM
news-image

11 மாதத்தில் 168 மில்லியன் ரூபா!

17 Dec, 2019 | 03:03 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM