news-image

இலங்கை கடன்களில் மாத்திரம் தங்கியிருக்கும் நிலை...

20 Feb, 2024 | 11:36 AM
news-image

பொருளாதார வேலைத் திட்டத்தைத் தவிர்த்து வேறு...

12 Feb, 2024 | 07:41 PM
news-image

அனைத்தையும் புதிய மாற்றத்திற்குள்ளாக்கும் அரசியல் இயக்கம்...

29 Jan, 2024 | 08:30 PM
news-image

இன வன்முறையால் பொருளாதார ரீதியில் இலங்கை...

09 Jan, 2024 | 08:08 PM
news-image

தேர்தல்கள் பொருளாதாரத்தை சீர்செய்யுமா?

24 Dec, 2023 | 07:05 PM
news-image

மருந்துக் கொள்வனவில் மாஃபியா முற்றுப்புள்ளி எப்போது?

24 Dec, 2023 | 04:58 PM
news-image

உலகளாவிய குழப்பங்களுக்கு மத்தியிலும் இலங்கையின் பாதுகாப்பை...

22 Nov, 2023 | 04:47 PM
news-image

நாட்டை விட்டு வெளியேறும் இளைஞர், தொழில்...

14 Nov, 2023 | 05:11 PM
news-image

IMF மற்றும் ஆளுகை

05 Nov, 2023 | 11:00 AM
news-image

வற் வரியை அதிகரிப்பதற்கான தீர்மானத்தை நானோ...

02 Nov, 2023 | 02:54 PM
news-image

ஆசியா, கிழக்கு ஆசியாவிலுள்ள மிகப்பெரிய பொருளாதாரங்களுடன்...

02 Nov, 2023 | 01:11 PM
news-image

நிபந்தனைகள் அவசியமாகும்!

29 Oct, 2023 | 02:23 PM
news-image

ஜனாதிபதிக்கு இருக்கக்கூடிய சிறந்த தெரிவு

10 Oct, 2023 | 10:59 AM
news-image

மனசாட்சியின் படியா எரிவாயு விலை அதிகரிக்கப்பட்டது...

05 Oct, 2023 | 03:45 PM
news-image

பொருளாதார, ஆட்சிமுறை சீர்திருத்தங்கள் மீது முன்னுரிமை...

01 Oct, 2023 | 12:01 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM