• இன்றைய வானிலை!

  2019-11-27 08:39:42

  நாட்டில் வட கிழக்குப் பருவப் பெயர்ச்சி மழை நிலைமை படிப்படியாக உருவாகி வருகின்றதுடன் இன்றைய தினம் நாடு முழுவதும் மழை வீழ்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-11-23 09:28:29

  நாட்டில் குறிப்பாக கிழக்கு, வடக்கு, வடமத்திய, ஊவா, சப்ரகமுவ மற்றும் தென் மாகாணங்களில் தற்போது காணப்படும் மழையுடனான வானி...

 • நாட்டில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் சாத்தியம்!

  2019-11-22 16:53:20

  வடக்கு , வடமத்திய , கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன் கூட...

 • இன்று பிற்பகல் வேளையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் சாத்தியம்!

  2019-11-09 09:50:47

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிற்பகல் 1.00 மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் கா...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2019-10-19 09:12:17

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிற்பகல் 1.00 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-10-16 08:40:32

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கு சாத்தியம் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றதாக வளிமண்டலவியல...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-10-12 08:49:02

  தற்போது காணப்படும் மழையுடனான வானிலை அடுத்த சில நாட்களுக்கும் தொடரும் சாத்தியம் காணப்படுகின்றது என வளிமண்டலவியல் திணைக்கள...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2019-10-10 09:18:40

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கு சாத்தியம் தற்போதும் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றதாக வள...

 • இடியுடன் கூடிய மழைவீழ்ச்சி பதிவாகும் சாத்தியம்!

  2019-10-05 09:01:08

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கு சாத்தியம் தற்போதும் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றது....

 • இன்றைய வானிலை

  2019-08-03 08:48:42

  வட மாகாணத்திலும் வட கடற்பரப்புகளிலும் காற்றுடன் கூடிய நிலையில் மேலும் அதிகரிப்பு ஏற்படும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எத...