• இன்று பிற்பகல் வேளையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் சாத்தியம்!

  2019-11-09 09:50:47

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிற்பகல் 1.00 மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் கா...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2019-10-19 09:12:17

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிற்பகல் 1.00 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-10-16 08:40:32

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கு சாத்தியம் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றதாக வளிமண்டலவியல...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-10-12 08:49:02

  தற்போது காணப்படும் மழையுடனான வானிலை அடுத்த சில நாட்களுக்கும் தொடரும் சாத்தியம் காணப்படுகின்றது என வளிமண்டலவியல் திணைக்கள...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2019-10-10 09:18:40

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கு சாத்தியம் தற்போதும் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றதாக வள...

 • இடியுடன் கூடிய மழைவீழ்ச்சி பதிவாகும் சாத்தியம்!

  2019-10-05 09:01:08

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கு சாத்தியம் தற்போதும் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றது....

 • இன்றைய வானிலை

  2019-08-03 08:48:42

  வட மாகாணத்திலும் வட கடற்பரப்புகளிலும் காற்றுடன் கூடிய நிலையில் மேலும் அதிகரிப்பு ஏற்படும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எத...

 • இன்றைய வானிலை

  2019-08-02 09:00:56

  கொழும்பிலிருந்து காலி ஊடாக மாத்தறை வரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளில் பல இடங்களில் மழை பெய்யக் கூடிய சாத்...

 • இன்றைய வானிலை

  2019-04-20 08:53:59

  நாட்டின் பல பாகங்களில் இன்று பிற்பகல் வேளையிலும், இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்த...

 • மழையுடனான வானிலை 

  2019-04-19 09:47:36

  தற்போது நிலவுகின்ற மழையுடனான வானிலை எதிர்வரும் 21ஆம் திகதி வரையில் தொடரும் என வளிமண்டவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.