news-image

பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டமூலம் ஆபத்தானது

22 Oct, 2023 | 06:18 PM
news-image

பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் : நிகழ்நிலை காப்பு...

22 Oct, 2023 | 12:03 PM
news-image

பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை...

19 Oct, 2023 | 04:11 PM
news-image

பயங்கரவாத எதிர்ப்புச்சட்டமூலம், நிகழ்நிலைக்காப்பு சட்டமூலம் :...

14 Oct, 2023 | 10:38 AM
news-image

சர்ச்சைக்குரிய இணையவெளி பாதுகாப்பு சட்டமூலம்

21 Oct, 2023 | 01:12 PM
news-image

பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டமூலம் 

01 Oct, 2023 | 07:13 PM
news-image

சர்வதேச நியமங்களுக்கு அமைவான சட்டத்தின் மூலம்...

21 Jun, 2023 | 10:21 PM
news-image

இலங்கை அரசாங்கத்திடம் ஐரோப்பிய ஒன்றியப்பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்தியுள்ள...

16 May, 2023 | 05:26 PM
news-image

பயங்கரவாத எதிர்ப்புச்சட்டத்தை வாபஸ் பெறுமாறு இலங்கையை...

11 May, 2023 | 04:52 PM
news-image

பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்ட மூலம் தொடர்பில்...

01 May, 2023 | 09:51 AM
news-image

வெளிப்பட்ட எதிர்ப்பும் கசப்பும்

30 Apr, 2023 | 09:06 PM
news-image

யாருக்காக இந்த சட்டம்?

30 Apr, 2023 | 05:34 PM
news-image

தேசியளவிலான  கலந்துரையாடலின்றி  பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்ட...

27 Apr, 2023 | 09:16 PM
news-image

வடக்கு, கிழக்கு ஹர்த்தாலுக்கான காரணிகளுக்கு தீர்வுகாணாவிடின் ...

25 Apr, 2023 | 06:28 PM
news-image

உத்தேச பயங்கரவாத எதிர்ப்புச்சட்டமூலம் தொடர்பில் சாணக்கியன்...

25 Apr, 2023 | 05:13 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM