• ‘அமையா ’ 

    2018-12-14 11:23:22

    ‘அமையா’ என்ற படம் விரைவில் வெளியாகிறது. பெருவக்காரன் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் ரொமாண்டிக் காதல் படமாக தமிழில் உருவாக...