news-image

அரசின் பொருளாதார, ஆட்சியியல் மறுசீரமைப்புக்களின் பிரதிபலிப்பே...

04 Jul, 2024 | 07:17 PM
news-image

மே மாதத்தில் பணவீக்கம் 0.9 சதவீதமாக...

01 Jun, 2024 | 08:25 PM
news-image

பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்குக் கனடா உதவும்...

08 May, 2024 | 07:18 PM
news-image

சர்வதேச பிணைமுறி உரித்தாளர்களுடன் வெகுவிரைவில் கடன்...

04 May, 2024 | 07:17 PM
news-image

2022 ஆம் ஆண்டைவிட 2023 ஆண்டில் ...

30 Apr, 2024 | 06:28 PM
news-image

கடன் மறுசீரமைப்பு பேச்சுவார்த்தை : உடன்பாட்டுக்காக...

17 Apr, 2024 | 06:52 PM
news-image

மறுசீரமைப்புக்கள் பெறுபேறுகளாக மாறத்தொடங்குகின்றன - நிதி...

06 Apr, 2024 | 10:19 PM
news-image

இரண்டாம் காலாண்டுக்குள் கடன்மறுசீரமைப்பு தொடர்பில் இணக்கப்பாடு...

28 Mar, 2024 | 09:32 PM
news-image

ஜூன் மாதம் முதல் அஸ்வெசும பயனாளிகளின்...

28 Feb, 2024 | 08:00 PM
news-image

இணையவழி கடன் மோசடிகளைத் தடுக்கும் வகையில்...

12 Jan, 2024 | 11:33 AM
news-image

பெறுமதிசேர் வரி அதிகரிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார...

01 Jan, 2024 | 05:07 PM
news-image

3520 மில்லியன் டொலர் கடனுதவியை எதிர்பார்க்கின்றோம்...

14 Dec, 2023 | 07:10 PM
news-image

ஜனாதிபதி தேர்தல் முஸ்தீபில் ரணில்

16 Jul, 2023 | 01:19 PM
news-image

ஜனாதிபதியின் இந்திய விஜயத்தில் கடன்மறுசீரமைப்புக்கு முக்கியத்துவம்...

13 Jul, 2023 | 09:59 AM
news-image

அஸ்வெசும கொடுப்பனவுகளை அதிகரிக்குமாறு வலியுறுத்தியே ஆட்சேபனைகள்...

12 Jul, 2023 | 10:01 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM