• வெலே சுதாவின் சகா கைது

    2018-06-15 09:05:42

    சுமார் 25 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான ஹேரோயின் மற்றும் துப்பாக்கி என்பவற்றுடன் வெலே சுதாவின் சகா ஒருவரை கைது செய்துள்ளதாக...

  • வெலே சுதாவின் சகோதரன் கைது

    2017-10-20 12:58:35

    ஹெரோயின் வர்த்­தகம் தொடர்பில் மரண தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டுள்ள பிர­பல போதைப் பொருள் கடத்தல் மன்னன் வெலேசுதாவின் இளைய சகோ...