• இன்றைய வானிலை!

  2019-06-24 08:32:49

  சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் களுத்துறை மாவட்டத்திலும் அவ்வப்போது மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிம...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-06-23 08:34:19

  நாடு முழுவதும் தற்போது காணப்படும் காற்றுடன் கூடிய நிலைமையும் நாட்டின் தென்மேற்குப் பகுதியில் தற்போது காணப்படும் மழையுடன்...

 • இன்று மழையுடன் கூடிய வானிலை

  2019-06-22 10:12:51

  நாடு முழுவதும் தற்போது காணப்படும் காற்றுடன் கூடிய நிலைமையும் நாட்டின் தென்மேற்குப் பகுதியில் தற்போது காணப்படும் மழையுடன்...

 • இன்றை வானிலை!

  2019-06-21 08:45:30

  நாடு முழுவதும் தற்போது காணப்படும் காற்றுடன் கூடிய நிலைமையும் நாட்டின் தென்மேற்குப் பகுதியில் தற்போது காணப்படும் மழையுடன்...

 • நாட்டின் பல பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை!

  2019-06-20 08:38:15

  மேல், மத்திய, சப்ரகமுவ, தென், ஊவா மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் மேற்குக் கரையோரப் பகுதிகளிலும் மணித்தியாலத்துக்கு 50-60...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-06-19 09:32:43

  மேல் மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும் கண்டி, நுவரெலியா, காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய...

 • பல பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம்!

  2019-06-18 09:08:36

  மேல் மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும் கண்டி, நுவரெலியா, காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-06-17 09:17:09

  மேல், மத்திய, சப்ரகமுவ மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழ...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-06-16 08:28:06

  மேல், மத்திய, சப்ரகமுவ மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழை பெய்யக் கூடிய ச...

 • மழையுடன் கூடிய நிலை மேலும் அதிகரிக்கும்!

  2019-06-14 08:44:48

  நாட்டின் வட அரைப் பகுதியில் தற்போது காணப்படும் காற்றுடன் கூடிய நிலைமையும் நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் தற்போது காணப்படு...