• இன்றைய வானிலை!

  2020-10-20 08:16:32

  மேல் மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் பல இடங்களில் பல தடவைகள் மழை பெய்யும் என எதிர்ப...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-10-19 08:18:01

  மேல் மற்றும் சப்ரகமுவமாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும்சிறிதளவில் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-10-18 08:06:31

  மேல் மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சிறிதளவில் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவத...

 • மழையுடனான வானிலை அடுத்த சில நாட்களில் குறைவடையும்

  2020-10-16 08:20:14

  நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் தற்போது காணப்படும் மழையுடனான வானிலையும் காற்று நிலைமையும் அடுத்த சில நாட்களில் குறைவடையும்...

 • நாட்டின் பல பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை

  2020-10-15 08:18:00

  மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுட...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2020-10-14 09:26:46

  வடக்கு அந்தமான் கடற்பரப்புகளிலும் அண்மையாகவுள்ள கிழக்கு மத்திய வங்காள விரிகுடா கடற்பரப்புகளிலும் வட அகலாங்கு 15.7N இற்கு...

 • நாட்டின் பல பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை

  2020-10-12 08:16:15

  மேல், சப்ரகமுவ, மத்தியமற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-10-11 08:09:18

  மேல், சப்ரகமுவ, மத்தியமற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-10-09 08:05:28

  வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் சில இடங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்...

 • கடலில் பயணம் செய்வோருக்கும் மீனவ சமூகத்துக்கும் எச்சரிக்கை

  2020-10-08 08:24:23

  வடக்கு, வடமத்திய, கிழக்கு, ஊவா மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பிற்பகல்வேளையில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை...