• இன்று பிற்பகல் வேளையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் சாத்தியம்!

  2019-11-09 09:50:47

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிற்பகல் 1.00 மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் கா...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-10-29 09:34:04

  இலங்கைக்கு தெற்காக காணப்படும் வளிமண்டலத் தளம்பல் நிலையானது தெற்கு கடற்பரப்புகள் ஊடாக நாட்டிற்கு மேற்காக காணப்படும் கடற்ப...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-10-26 08:42:53

  இலங்கைக்கு தென்கிழக்காக விருத்தியடைந்து வரும் வளிமண்டலத் தளம்பல் நிலை காரணமாக நாடு முழுவதும், (குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு...

 • நாட்டைச் சூழவுள்ள கடற்பரப்புகளில் காற்றின் வேகம் அதிகரிப்பு!

  2019-10-25 15:59:07

  நாளை முதல் இலங்கைக்கு தென்கிழக்காக ஒரு வளிமண்டலத் தளம்பல் நிலை விருத்தியடைவதற்கான சாத்தியம் காணப்படுவதாவ வளிமண்டலவியல் த...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2019-10-19 09:12:17

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிற்பகல் 1.00 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-10-16 08:40:32

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கு சாத்தியம் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றதாக வளிமண்டலவியல...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-10-12 08:49:02

  தற்போது காணப்படும் மழையுடனான வானிலை அடுத்த சில நாட்களுக்கும் தொடரும் சாத்தியம் காணப்படுகின்றது என வளிமண்டலவியல் திணைக்கள...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2019-10-10 09:18:40

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கு சாத்தியம் தற்போதும் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றதாக வள...

 • இடியுடன் கூடிய மழைவீழ்ச்சி பதிவாகும் சாத்தியம்!

  2019-10-05 09:01:08

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மாலையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கு சாத்தியம் தற்போதும் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றது....

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-09-21 09:14:10

  நாடு முழுவதும், தற்போது காணப்படும் மழையுடனான வானிலையில் அடுத்த சில நாட்களில் மேலும் அதிகரிப்பு ஏற்படும் என வளிமண்டலவியல்...