• இன்றைய வானிலை!!!

  2018-10-10 09:32:48

  நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் தற்போது காணப்படும் மழையுடனான வானிலை நாளையிலிருந்து சிறிது குறைவடையுமென எதிர்பார்க்கப்படுவத...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-10-05 12:01:19

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் குறிப்பாக பிற்பகலில் அல்லது மாலையில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய...

 • நாட்டில் இடைக்கால பருவப்பெயர்ச்சி நிலை

  2018-10-03 09:53:27

  இலங்கையைச் சூழவுள்ள கீழ் வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தளம்பல் நிலை காரணமாக நாடு முழுவதும் காணப்படும் மழையுடனான வானிலை நிலை...

 • இலங்கையைச் சூழவுள்ள வளிமண்டலத்தில் தளம்பல்!!!

  2018-10-02 10:00:48

  இலங்கையைச் சூழவுள்ள வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தளம்பல் நிலை காரணமாக நாட்டில் குறிப்பாக வடமத்திய, மத்திய, சப்ரகமுவ, தென்...

 • இன்றைய வானிலை ! நாளை முதல் மழையுடனான  காலநிலை தொடருமாம் !

  2018-10-01 10:00:50

  நாட்டைச் சூழவுள்ள கீழ் வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தளம்பல் நிலை காரணமாக எதிர்வரும் மூன்று தினங்களுக்கு நாட்டின் பல பாகங...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-09-29 09:41:11

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் குறிப்பாக பிற்பகலில் அல்லது மாலையில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-09-28 10:33:53

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் குறிப்பாக பிற்பகலில் அல்லது மாலையில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-09-26 10:09:24

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் குறிப்பாக பிற்பகலில் அல்லது மாலையில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய...

 • இன்றைய வானிலை !

  2018-09-22 10:56:12

  நாட்டின் இன்றைய காலநிலை நிலைவரங்களின் அடிப்படையில் நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மழையுடன் கூடிய காலநிலை நிலவுமென்று...

 • இன்றைய காலநிலை 

  2018-09-21 08:53:54

  நாட்டின் இன்றைய காலநிலை நிலைவரங்களின் அடிப்படையில் நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மழையுடன் கூடிய காலநிலை நிலவுமென்று...

logo