• அடுத்த சில நாட்களுக்கு நாட்டில் மழை !

  2020-09-01 08:05:38

  எதிர்வரும் சில நாட்களுக்கு நாடு முழுவதும் மழையுடனான வானிலை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-08-01 08:12:21

  சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழை பெய்யும் எனவும் மேல் மற்றும்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-07-22 06:12:10

  மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் தென் மாகாணங்களில் பல இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம்...

 • சீரற்ற காலநிலை தொடரும் : வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்

  2020-07-20 16:31:06

  நாட்டின் தெற்கு கடற்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள தளம்பல் நிலை காரணமாக ஆரம்பித்துள்ள சீரற்ற காலநிலை சில தினங்களுக்குத் தொடரும் எ...

 • இன்றைய வானிலை

  2020-07-07 06:11:19

  மேற்கு, சபராகமுவா, மத்திய, தெற்கு மற்றும் வடமேற்கு மாகாணங்களில் மழை பெய்ய கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூ...

 • இன்றைய வானிலை : மழை பெய்யலாம் !

  2020-07-05 07:06:08

  மேற்கு, வடமேற்கு, சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் தெற்கு மாகாணங்களில் மழை பெய்ய கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூற...

 •  இன்றைய வானிலை

  2020-07-04 10:44:44

  மேற்கு, வடமேற்கு, சபராகமுவ, மத்திய மற்றும் தெற்கு மாகாணங்களில் மழை பெய்யுக் கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு...

 • இன்றைய வானிலை அறிவிப்பு

  2020-06-29 08:52:49

  மேல், வடமேல், சப்ரகமுவ, மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சிறிதளவில் மழை பெய்யும் என எத...

 • இன்றைய வானிலை அறிவிப்பு 

  2020-06-28 08:28:11

  மேல், வடமேல், சப்ரகமுவ, மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சிறிதளவில் மழை பெய்யும் என எத...

 • இன்றைய வானிலை அறிவிப்பு !

  2020-06-27 07:44:46

  மேல், வடமேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் தென்மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றதாக வளிமண்டலவிய...