• நாடு முழுவதும் சீரான வானிலை!

  2020-01-31 08:11:05

  நாடு முழுவதும் பிரதானமாக சீரான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியுள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-01-30 08:13:58

  நாடு முழுவதும் பிரதானமாக சீரான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-01-28 08:11:59

  நாடு முழுவதும் பிரதானமாக சீரான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியுள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-01-27 08:14:33

  நாடு முழுவதும் பிரதானமாக சீரான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

 • நாடு முழுவதும் சீரான வானிலை 

  2020-01-26 08:08:34

  நாடு முழுவதும் பிரதானமாக சீரான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-01-23 08:12:39

  கிழக்கு, ஊவா மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களிலும் ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் மாத்தளை மாவட்டங்களிலும் பல தடவைகள் மழை பெய்யும் என வள...

 • நாட்டின் பல இடங்களில் மழையுடனான வானிலை!

  2020-01-22 08:14:04

  நாட்டின் தென்மேற்குப் பகுதியிலும் கிழக்கு, வடமத்திய, ஊவா மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் மழையுடனான வானிலையில் இன்று சிறிய...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-01-19 08:36:46

  நாட்டின் தென்மேற்குப் பகுதியிலும் கிழக்கு, வடமத்திய, ஊவா மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் நாளையிலிருந்து (ஜனவரி 20ம் திகதி)...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-01-10 08:27:25

  கிழக்கு மாகாணத்தில் பெய்யக் கூடியசிறிதளவான மழை வீழ்ச்சியைத் தவிர நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிரதானமாக சீரான வானிலை...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-01-08 08:29:49

  கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திலும் சில தடவைகள் மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளி...