• மீனவர்கள் 9 பேர் கைது

    2016-01-31 14:29:14

    இலங்கைக் கடற்பரப்புக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் 9 மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக, ய...