• லொஸ் ஏஞ்சல்ஸில் காட்டுத்தீ!!!

    2017-12-29 13:14:24

    அமெரிக்கா லொஸ் ஏஞ்சல்ஸின் சன்லான்ட் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பெருமளவான தீயணைப்பு வீரர்கள...