• களை அகற்றும் ரோபோ

    2019-05-22 16:48:57

    அனைத்து துறைகளைப் போலவே விவசாயத்திற்கும் உதவும் வகையில் பல நவீன கருவிகளும் ரோபோக்களும் சந்தையில் வந்து கொண்டே இருக்க...