• “சிக்ஸ் பேக் வைத்த ரகு”

    2018-07-05 11:19:19

    சினிமாவில் வாய்ப்புத்தேடி எத்தனையோ பேர் நுழைந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்து விடுவதில்லை. அப்படியே கிடைத்தால...