• வாக்குறுதி நிறைவேறுமா?

    2021-01-19 11:33:25

    முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுத் தூபியை இடித்து அழித்து விட்டு, அது தூபி அல்ல, சட்டவிரோத கட்டுமானம் தான், என்று ஊடகங்களுக்கு செ...