• மீனவர்களுக்கு  எச்சரிக்கை

    2019-08-17 18:01:44

    இன்று இரவு வேளைகளில் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் நாட்டின் கிழக்கு கரையோரப் பகுதிகளை பயன்படுத்த வேண்டாமென அனர்த்த முகாம...