• மின் சிகரெட் எச்சரிக்கை

    2019-09-21 18:35:26

    பதின்ம வயதிலும், வாலிப வயதிலும் எம்மில் பலரும் ஏதேனும் சில காரணங்களைச் சொல்லி சிகரெட் பிடிக்கத் தொடங்குகிறார்கள். பிறகு...