news-image

திருகோணமலை உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவன (ATI)...

17 May, 2024 | 06:50 PM
news-image

யாழ். பல்கலைக்கழகத்தில் முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி வழங்கி...

14 May, 2024 | 03:26 PM
news-image

கார்த்திகைப் பூ இல்லை காந்தள் பூ...

01 Apr, 2024 | 09:27 AM
news-image

இரு மாணவர்கள் மின்சாரம் தாக்கி வைத்தியசாலையில்...

29 Mar, 2024 | 12:02 PM
news-image

மாஓயாவில் நீராட சென்ற 4 மாணவர்கள்...

28 Mar, 2024 | 09:50 AM
news-image

பாடசாலை தினத்தை முன்னிட்டு தேராவில் தமிழ்...

25 Mar, 2024 | 06:13 PM
news-image

மாணவர்களை அயல் பாடசாலைகளில் சிரமதானத்தில் ஈடுபடுத்திய...

22 Mar, 2024 | 02:04 PM
news-image

யாழ்.பல்கலை மாணவர்கள் இலங்கை மனித உரிமைகள்...

21 Mar, 2024 | 09:47 AM
news-image

உலகில் குழந்தைகளையும் , மாணவர்களையும் குறிவைக்கும்...

12 Mar, 2024 | 03:57 PM
news-image

மாணவர்களின் கல்விக்காக அன்று முதல் ஜனாதிபதி...

07 Mar, 2024 | 11:53 AM
news-image

வடக்கில் மாணவர்கள் வானத்தில் சுற்றுலா செல்ல...

06 Mar, 2024 | 10:03 PM
news-image

வில்கமுவ மத்திய மகா வித்தியாலய மாணவர்களின் ...

29 Feb, 2024 | 04:39 PM
news-image

பள்ளியில் புதிதாக இணைந்த தரம் 6...

25 Feb, 2024 | 03:37 PM
news-image

யாழ். பல்கலை விஞ்ஞான பீட மாணவர்களின்...

23 Feb, 2024 | 05:38 PM
news-image

குளவி கொட்டுக்கு இலக்காகி பாடசாலை 73...

20 Feb, 2024 | 02:17 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM