• தங்கப் பதக்கம் வென்ற எலி!

    2020-09-26 11:17:14

    கம்போடியாவில் கண்ணிவெடிகளைக் கண்டுபிடிக்கும் பணிக்காக மகாவா எனப்படும் ஆப்பிரிக்க ராட்சத எலிக்கு தங்கப்பதக்கம் வழங்கப்ப...