• நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சீரான வானிலை!

  2021-02-14 07:11:10

  கிழக்கு, ஊவா மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் பெய்யக் கூடிய சிறிதளவான மழை வீழ்ச்சியைத் தவிர நாட்டின் ஏனைய பிரதேசங்களில் பிரதா...

 • இன்றைய வானிலை 

  2021-02-13 08:07:16

  ஊவா, கிழக்கு மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் இன்றைய தினம் சில வேளைகளில் மழை பெய்யக்கூடுமென வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-02-12 07:57:46

  கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் சிறிதளவில் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியு...

 • பெரும்பாலான பகுதிகளில் சீரான வானிலை!

  2021-02-11 06:59:33

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிரதானமாக சீரான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் தி‍ணைக்களம் எதிர்வ...

 • நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சீரான வானிலை!

  2021-02-10 07:09:01

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிரதானமாக சீரான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-02-09 07:04:34

  ஊவா மாகாணத்திலும் அம்பாறை மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களிலும் சிறிதளவில் மழை பெய்யும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-02-08 08:31:02

  ஊவா, கிழக்கு, வட-மத்திய மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் பல தடவைகள் மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திண...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-02-07 08:11:56

  ஊவா, வட-மத்திய மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களிலும், மாத்தளை மற்றும் நுவரெலிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில தடவைகள் மழை பெய்யக்கூடிய ச...

 • இன்றைய வானிலை ! 

  2021-02-06 10:44:27

  ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களிலும் ஹம்பாந்தோட்டை, மாத்தளை மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டங்களிலும் சிறிதளவில் மழை பெய்யும் என வ...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-02-04 08:06:32

  கிழக்கு, வடமத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் மாத்தளை மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டங்களிலும் சிறிதளவில் மழை பெய்யும் என வளிமண்...