• இன்றைய வானிலை!

  2021-05-11 06:42:58

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப...

 • சில இடங்களில் 100 மி.மீ க்கும் அதிகமான பலத்த மழைவீழ்ச்சி!

  2021-05-10 06:40:31

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப...

 • பெரும்பாலான பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை!

  2021-05-09 06:39:54

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-05-07 08:16:11

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம்காணப்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-05-06 07:02:44

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப...

 • நாட்டின் பல பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை

  2021-05-05 06:38:57

  சப்ரகமுவ, மத்திய, மேல், தென், ஊவா மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் பல இடங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன்...

 • பெரும்பாலான பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை!

  2021-05-03 07:11:39

  மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்பட...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-05-02 07:09:54

  மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்பட...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-04-30 08:09:03

  மேல், மத்திய, சப்ரகமுவ, தெற்று மற்றும் வடமேல் மகாணங்களில் சில தடவைகள் பல தடவைகள் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2021-04-28 07:09:05

  மத்திய, சப்ரகமுவ, தெற்கு, ஊவா, வட-மத்திய மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மாலை அல்லது இரவு ந...