• 6 மாகாணங்களில் நாளை மழைபெய்யும் சாத்தியம்

  2020-04-06 19:11:33

  நாட்டின் ஆறு மாகாணங்களில் நாளை பிற்பகல் 2 மணிக்கு பின்னர் மழை பெய்யுமென வானிலை அவதான நிலையம் எதிர்வு கூறியுள்ளது.

 • 6 மாகாணங்களில் மழை பெய்யும் சாத்தியம்

  2020-04-04 21:05:57

  நாட்டில் ஆறு மாகாணங்களில் மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியக் கூறுகள் அதிகரித்திருப்பதாக வானிலை அவதான நிலைய அதிகாரி மொஹமட் சால...

 • பல பிரதேசங்களில் மழை ! இன்றைய வானிலை அறிக்கை !

  2020-03-20 08:42:34

  2020 மார்ச் 20ஆம் திகதிக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு இன்று அதிகாலை 05.30 மணிக்கு வளிமண்டல திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-19 08:20:59

  மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய, தென், ஊவா மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் பின்னர் மழையோ அல...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-18 08:29:07

  மேல், சப்ரகமுவ,மத்திய, தென் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் பின்னர் மழையோ அல்லது இ...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-17 08:19:29

  மேல், சப்ரகமுவ,மத்திய, தென் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் பின்னர் மழையோ அல்லது இ...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-16 08:13:30

  இன்றிலிருந்து அடுத்த சில நாட்களில் நாட்டின் தென் அரைப்பாகத்தில் குறிப்பாக பிற்பகலில் மழையுடனான வானிலை சற்று அதிகரிக்கும்...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-15 08:11:39

  வட மாகாணத்தைத் தவிர நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளில் தற்போது காணப்படும் வானிலை நிலைமையில் நாளையிலிருந்து 18 ஆம் திகதி வரை சிறிது...

 • இன்றைய வானிலை அறிக்கை!

  2020-03-14 08:29:22

  நாட்டின் சில பகுதிகளில் பிற்பகல் வேலைகளில் சிறிதளவு மழை பெய்வதுடன் , நாட்டின் பெரும்பாலன பகுதிகளில் வரட்சியான வானிலை காண...

 • இன்றைய வானிலை!

  2020-03-13 08:14:40

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிரதானமாக வரட்சியான வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதி...