• மின்னல் தாக்கி சிறுவன் பலி

    2017-11-20 11:15:25

    மன்னார் - முருங்கன், செட்டியார் மகன் கட்டையடம்பன் பகுதியில் நேற்று மதிய வேளையில் மின்னல் தாக்கி 11 வயது சிறுவன் ஒருவர் உ...