news-image

பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மத நல்லிணக்கம் மிகவும்...

06 Jan, 2024 | 04:12 PM
news-image

ஜனாதிபதியின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான மூலோபாயமானது இறந்த...

21 Dec, 2023 | 08:18 PM
news-image

மனித வளம் மற்றும் பூகோள அமைவிடம்...

10 Oct, 2023 | 05:24 PM
news-image

பொருளாதார ஸ்திரதன்மை காணப்படுகின்ற போதிலும் பொருளாதார...

10 Sep, 2023 | 01:51 PM
news-image

துரித பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி நாட்டை...

10 Aug, 2023 | 07:58 PM
news-image

விரைவில் புதிய சுற்றுலா மூலோபாய திட்டம்...

24 Jul, 2023 | 08:01 PM
news-image

இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது அவசியம் :...

18 Jun, 2023 | 06:15 PM
news-image

கடன் மற்றும் கட்டமைப்பு ரீதியான மறுசீரமைப்புக்களிலேயே...

19 Apr, 2023 | 05:54 PM
news-image

உடனடி மறுசீரமைப்புக்களிலேயே இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சி ...

31 Jan, 2023 | 01:23 PM
news-image

இந்தியாவின் அபாரமான பொருளாதார வளர்ச்சியை பாகிஸ்தான்...

28 Jan, 2023 | 11:10 AM
news-image

உலக நாடுகளினது பொருளாதார நிலை ஆபத்தான...

17 Oct, 2022 | 03:24 PM
news-image

பொருளாதார வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கான...

17 Jun, 2022 | 10:19 PM
news-image

அரச சேவையாளர்கள் 10 வருட காலத்திற்கு...

29 May, 2022 | 08:42 PM
news-image

இராஜதந்திரக் கருவியாகும் பொருளாதாரம்

17 Apr, 2022 | 08:33 AM
news-image

பிராந்திய நாடுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சியிலேயே பிம்ஸ்டெக்...

29 Mar, 2022 | 08:58 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM