news-image

அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் நாட்டுக்காக சிந்தித்து தீர்மானங்களை...

26 Nov, 2023 | 06:32 PM
news-image

நமக்காக அன்றி எதிர்கால சந்ததியினருக்காகவே நாட்டை...

26 Nov, 2023 | 05:08 PM
news-image

நாட்டுக்காக சிந்தித்து தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும்...

26 Nov, 2023 | 05:14 PM
news-image

ஜனாதிபதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு 2820 மில்லியன்...

22 Nov, 2023 | 09:24 PM
news-image

மஹிந்த ராஜபக்ஷ பதவி துறக்க வேண்டும் ...

22 Nov, 2023 | 09:19 PM
news-image

இம் முறை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள வரவு -...

21 Nov, 2023 | 03:40 PM
news-image

வரவு - செலவுத்திட்டத்தை பொதுஜன பெரமுன...

20 Nov, 2023 | 04:36 PM
news-image

பட்ஜெட் 2024

20 Nov, 2023 | 11:31 AM
news-image

இலங்கையின் அரசியல் நிலைமை தொடர்பில் ஜே.வி.பி....

18 Nov, 2023 | 06:28 PM
news-image

இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஒரேயொரு வரவு...

16 Nov, 2023 | 09:30 AM
news-image

ராஜபக்ஷர்கள் உட்பட 7 பேருக்கு எதிராக...

15 Nov, 2023 | 07:12 AM
news-image

நாட்டில் அரசியல் நெருக்கடியல்ல,பொருளாதார நெருக்கடியே உள்ளது...

13 Nov, 2023 | 04:13 PM
news-image

அதிகரிக்கும் தனியார் கடன்கள் புதிதாக வரப்போகும்...

12 Nov, 2023 | 03:11 PM
news-image

அரசாங்கம் தொடர்பில் மக்கள் கடுமையான தீர்மானம்...

03 Nov, 2023 | 03:16 PM
news-image

வரிசை யுகம் பற்றிய மிரட்டல்கள்

29 Oct, 2023 | 02:22 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM